Maria Mondino & Ismael Ludman poprzedniego wieczora

Fragment pokazu w Krakowie na Barce. Wieczorem przed warsztatami w Bielsku-Białej.
Produkcja filmu: Cochinillo & his komórka.