Regulamin nie nowy, ale na pewno wart porównania z cabeceo

Reguły zachowania na wieczorkach tanecznych.
  • Na wieczorki taneczne zainteresowani powinni przychodzić w lekkim obuwiu i odzieży.
  • Zabrania się tańczyć w odzieży sportowej i roboczej.
  • Zabrania się tańczyć osobom o zdeformowanym wyglądzie.
  • Tańczący powinien wykonywać taniec poprawnie, dokładnie i jednakowo lewą jak i prawa nogą.
  • Tańczący powinien wykonywać taniec poprawnie, miarowo i jednakowo dobrze tak prawą jak i lewą nogą (tłumaczenie w ujęciu El Ajeno).
  • Kobieta ma prawo w grzecznej formie wyrazić niezadowolenie z powodu nieprzestrzegania przez partnera przyjętego odstępu 3 centymetrów i domagać się od niego wyjaśnień w grzecznej formie.
  • Palić i smiać się można tylko w wydzielonych miejscach.